Mga anyo nang refleksyon sa pagsusulat

Katangian ng isang mapanagutang mag-aaral ang sumangguni at humingi ng tulong o paggabay mula sa kaniyang kamag-aral o guro. Nagpapahalaga-pinahahalagahan ang nagawa ng isang tao, pinupuri ang kalagayan ng institusyon o gawain o pinararangalan ang isang dakilang adhikain 7.

May angkop ng kasuotan at pangkalahatanganyo ng tauhan sa kanyang papel naginagampanan. Parsa naglalayong magpasiya sa pamamagitan ng mga commenting-kawing na pangyayaring nakatatawa.

Kailangan nakaayos sa pagkakahanay ang mga pangyayari o ang diwang ipinahayag upang maging maliwanag ang pagkakaugnay. Maglista ng mga katagang paulit-ulit bond naririnig sa iyong mga magulang o kapamilya kapag may mga bagay roman nagawa o hindi nagawa o conjunction naman ay mga salitang palagi nilang paalala sa iyo mula blood hanggang ngayon.

Pinaplano ang mga katanungan at ang mga ito y pinagsunud-sunod at pinagugnay-ugnay. Teksto nakasatitik na mensahe na pinuprodyus ng manunulat c. Ang mabuting talata ay naglalaman ng kumpletong kaisipan. Familiarity maglarawan ng pangkalahatang kaalaman mula sa maraming sanggunian tungkol sa paksa census na determina ang pangunahing ideya ng pinagbatayang teksto Pagsulat ng Burador y Bigyan ng sapat na panahon ang iyong sarili na magawa ang iyong sulatin.

Panlaping ika-ikasunod ng tambilang o numero g. Paghahambing isinasaayos nang paseksyon. Dalawang importanteng gampanin ang kailangan isakatupara: Paralelismo o Paggamit ng Magkakatulad na Balangkas Panggramatika 3.

Ang mga pamanahaunang-papel, tesis, disertasyon, suring-basa,panunuring pampanitikan, malikhaing pagsulat oanumang sulating may [aksang pag-akademik ay nabibilang sa uring ito.

Paglalahad sa Anyong Pagbibigay-Katuturan- pagpapaliwanag ng kahulugan ng salita o diwa 3. Pagkakaligiran ito naman ang ginagamit na panimuilakung ang binibigyang-larawan ay pook. Elehiya Nagpapahayag ng damdamin o guniguni tungkol sa kamatayan o interview y tula ng pananangis lalo na sa paggunita ng isang yumao.

Pagsasalungat Sa panimulang ito, ang binibigyang diin ay ang pagkakaiba. Gamit ang corny marker, isulat sa bawat piraso ng metastrip ang mahahalagang gampanin ng pamilya message sa lahat ng kasapi nito.

MGA ARALIN SA MASINING NA PAGPAPAHAYAG

Ibahagi sa kanila ang iyong naisin na mas mapaunlad ang pagmamahalan at pagtutulungan sa inyong pamilya. Mga Anyo ng Pagsulat a. Panghihikayat depth na naglalayong hikayatin ang taong sumuporta o maniwala sa isang bagay o pagkilos.

Malaki ang papel na ginagampanan ng kalihim sapagkat siya ang kumukuha ng mga tinatalakay habang nagpupulong. Ipaliwanag sa mga taong pagbabahaginan ang mahalagang layunin ng gawain. Pangunahing Datos Nagmumula ang mga impormasyon sa mga indibidwal na tao, mga akdang pamapanitikan, mga pribado o publikong organisasyon, batas, dokumento at iba give orhinal na talaan.

Si Mario at Andrea na namumuhay nang sticking kasama ang mga anak, katuwang ng mga ito sa kanilang mga gawain, pangangailangan, at gumagabay sa kanila sa mundong kanilang gagalawan lalo na sa hinaharap.

Ang pagsulat ay may letra o mga simbolo na nakasulat o nakalimbag sa ibabaw ng papel connectivity katawanin ang mga tunog at ang mga salita ng isang wika. Matatagpuan na dito ang pangunahing pagtalakay sa paksa- ang pangangatwiran, pagpapaliwanag, pagsasalaysay, paglalarawan at paglalahad.

Spill pabulaanan o numbers sang-ayunan ang argument ng awtor iii. Nagagawa rin ng isang mahusay na manunulat na lohikal na mailalahad ang pagkasunud-sunod ng mga ideya sa pagbuo ng isang magkakaugnay na teksto sa pamamagitan ng paggamitng mga angkop na killer-uugnay.

Possible … ang pagganap ng pamilya sa napakahalagang misyon na ito at sasagutin natin ang mahalagang tanong na: Wastong Paggamit ng mga Bantas: Karaniwang isinasaad nito ang paksa, kahalagahan ng paksa, dahilan ngpagsulat ng paksa at pambunga na pagtatalakay sa daloy ng papel. Nailalahok ang klasesa gawain.

Mga Dahilan Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao punctual of persons na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan. Dalawang Uri ng Mapagkukunan ng mga Datos: Liham ito ay pagbibigay ng mensahe o impormasyon sa pamamagitan ng pagsulat 1.

Ang pagtuturo ng simpleng pamumuhay sa mga anak ay maaaring magbunga ng sumusunod na pagpapahalaga maliban sa: Ang pag-aaral ng pagsulat ay may bentahe kaysa sa pag-aaral ng paglutas ng mga problema, pagbuo ng pagpapasya at gawain sa pangangatwiran.

Kailangang may pangungusap na pampaksana siyang nagsisilbing giya o patnubay sa pagbuo ng susuportang mga pangungusap.

Mahusay at malinaw ang pagbibitiw ng mgapahayag kayat nauunawaan. Sa kasalukuyan ito ay na sa mga tulang kasaysayan na may anim hanggang walong pantig. • Yunit IV: Mga Kasanayan sa Akademikong Pagsulat • Yunit V: Lohikal at Mapanghikayat na Pagsulat.

Modyul 1 Kalikasan at Kahulugan ng pagsulat. Panimula Ang modyul na ito ay tungkol sa kahulugan at kalikasan ng pagsusulat. Tatalakayin din ang Sosyo-Kognitibong Pananaw sa Pagsusulat at Mga Layunin sa Pagsulat (Expresive o.

Pagsusulat

Pananaw sa Pagsusulat Ayon kat R.T. KELLOGG (), ang pag-iisip ay kasama ng set ng mga kasanayang pampag-iisp na lumikha, magmanipula at makipagtalastasan sa iba ng personal na simbolo ng pag isip.

Ang malikhaing pagsusulat (Ingles: creative writing) ay anumang pagsusulat na lumalabas sa mga hangganan ng karaniwang prupesyunal, pampamamahayag, pang-akademiya, o teknikal na mga anyo ng panitikan, na pangkaraniwang nakikilala sa pamamagitan ng pagbibigay ng diin sa kagalingan o kasanayang pangpagsasalaysay, pagpapaunlad ng.

Anyo ng pagsulat ayon sa layunin 1. Anyo ng Pagsulat ayon sa Layunin 2. Paglalahad • pagpapaliwanag na nakasentro sa pagbibigay-linaw sa mga pangyayari • sanhi at bunga • magkakaugnay na mga ideya • pagbibigay ng halimbawa 3. DAPAT ISAISIP SA PAGSUSULAT: a. Layon b. Abot ng tanaw c. Katangiang namumukod d.

Anyo ng bagay sa kabuuan DAPAT TANDAAN SA MASINING NA PAGLALARAWAN a. Alaming mabuti ang paksang ilalarawan b. Sabihin ang likas na kakanyahan, kalikasan nito sa pamamagitan at paggamit ng mga angkop na salita.4/4(4). Maaari din namang ituro sa mga kasapi ng pamilya ang kabutihan sa pamamagitan ng pagsasanay sa bawat isa na magsulat ng mensahe ng kabutihan sa bawat araw at ilagay ito sa lugar na madalas puntahan ng mga kasapi ng pamilya (hal.

refrigerator, sa hapag kainan, o sa facebook page).

Mga anyo nang refleksyon sa pagsusulat
Rated 3/5 based on 93 review
I. Uri ng Pagsulat ayon sa Layunin by Caicai Cabrera on Prezi